مادا تک mada tech ماداتک

هندسه پیچیده و الگوها را با سهولت خلق کنید

چاپ سه بعدی موج جدیدی از مد را ایجاد می کند.
طراحان می توانند لباس های خود را با جواهرات
به آراسته کنند .
نمونه اولیه ایده هایی مانند کفش
را چاپ و آماده کنند و حتی کل مجموعه را چاپ کنند.​​​​​​
مهم نیست چه قدر پیچیده است.

استفاده از پرینت 3 بعدی در مد

پرینت 3 بعدی و مد

ارتباط با ما

سبد خرید