مادا تک mada tech ماداتک

پرینت 3 بعدی و
​​​​​​​تحقیقات

پرینت 3 بعدی در تحقیقات پیشرفت های سریع تر را ممکن می سازد​​​​​​​

محققان در حال استفاده بیشتر از پرینت 3 بعدی در ساخت نمونه های اولیه هستند .پرینتر های 3 بعدی تقریبا ساخت تمام اشکال   غیر ممکن را ممکن کرده اند و استفاده از مواد مختلف با خاصیت های منحصر به فرد این امکان را فراهم کرده تا تقریبا هرچیزی را ساخت .تمام اطلاعات کاملا محرمانه خواهد بود.

ارتباط با ما

سبد خرید