مادا تک mada tech ماداتک

پرینت 3 بعدی و
​​​​​​​تحقیقات

پرینت 3 بعدی در تحقیقات پیشرفت های سریع تر را ممکن می سازد​​​​​​​

محققان در حال استفاده بیشتر از پرینت 3 بعدی در ساخت نمونه های اولیه هستند .پرینتر های 3 بعدی تقریبا ساخت تمام اشکال   غیر ممکن را ممکن کرده اند و استفاده از مواد مختلف با خاصیت های منحصر به فرد این امکان را فراهم کرده تا تقریبا هرچیزی را ساخت .تمام اطلاعات کاملا محرمانه خواهد بود.

ارتباط با ما