مادا تک mada tech ماداتک

ساخته‌های باورنکردنی با پرینت سه‌بعدی

ساخته‌های باورنکردنی با پرینت سه‌بعدی: آیا می‌توانید کایاک کاربردی با پرینت سه‌بعدی تولید کنید؟     "فناوری در حال گسترش است و چیزهای زیادی برای کشف کردن، وجود دارند."   اولین سؤالی که ممکن است اکثر افراد در زمان تماشای کایاک ساخته شده به‌وسیله پرینت سه‌بعدی بپرسند این است: "آیا واقعاً کار خواهد کرد؟" گرچه، این کار مطمئناً در مقیاس بزرگ اتفاق نمی‌افتد، اما تعداد کمی از افراد در جهان این …
ادامه مطلب

آخرین اخبار

سبد خرید