داستان های پروژه مربوط به حوزه تحقیق و توسعه

ریل

ساخت این قطعه به روش SLA و با اسفاده از رزینی با خواص انعطاف‌پذیری مناسب انجام شده است تا حین مونتاژ و باز و بسته‌شدن قطعات روی آن، شکستگی برای قطعه اتفاق نیفتد. بعد از چند مرحله بهبود و رفع نواقص طرح، به عنوان قطعه نهایی از آن‌ها استفاده شد.

ادامه مطلب »