۷ شرکت بزرگ فعال در زمینه ساخت خانه با پرینت سه بعدی

۷ شرکت بزرگ فعال در زمینه ساخت خانه با استفاده از پرینت سه بعدی در اینجا، برخی شرکت های فعال در زمینه ساخت خانه با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی بررسی می گردند. این تکنیک هنوز راه درازی در پیش رو دارد اما دانستن اینکه چه دستاوردهایی به دست آمده اند، شگفت انگیز خواهد …

۷ شرکت بزرگ فعال در زمینه ساخت خانه با پرینت سه بعدی ادامه »