خودروسازی

کاربردهای پرینت سه بعدی در صنعت خودروسازی

در سال‌های اخیر، پرینت سه بعدی توانسته است صنعت خودرو را تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد؛ همچنین، گفته می‌شود که بکارگیری این فناوری به پیشرفت عملکرد و در عین حال کاهش هزینه و زمان کمک زیادی می‌کند. حال می‌خواهیم در ادامه این گفتار به چرایی و چگونگی این موضوع بپردازیم.

ادامه مطلب »