خودروسازی

کاربردهای پرینت سه بعدی در صنعت خودرو

در سال‌های اخیر، پرینت سه بعدی توانسته است صنعت خودرو را تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد؛ همچنین، گفته می‌شود که بکارگیری این فناوری به پیشرفت عملکرد و در عین حال کاهش هزینه و زمان کمک زیادی می‌کند. حال می‌خواهیم در ادامه این گفتار به چرایی و چگونگی این موضوع بپردازیم.

ادامه مطلب »

سیر تغییر محرک‌های پرینت سه بعدی در صنعت خودرو

در تاریخ دسامبر سال 1913، هنری فورد اولین خط مونتاژ متحرک را تاسیس کرد تا تولید انبوه یک خودروی کامل را آغاز کند و از آن زمان به بعد، صنعت خودرو در عرصه تولید مدرن همیشه پیشگام در نوآوری و خلاقیت بوده است. داده‌های آن زمان درباره کاهش زمان ساخت خودرو از 12 ساعت به 2 ساعت و 30 دقیقه، حتی در همان وقت هم تحسین‌برانگیز بود.

ادامه مطلب »