همکاری بخش سلامت IBM و شرکت RICOH برای استفاده از پرینت سه بعدی در بیمارستان ها

بخش سلامت واتسون IBM، قسمت مراقبت از سلامت گروه کارشناسان فنی IBM، آخرین نسخه iConnect IBM را راه‌اندازی کرده است که صفحه تبادل تصاویر پزشکی و تشخیص پزشکی شرکت است. در ادامه درباره استفاده بیشتر از پرینت سه بعدی در بیمارستان و همکاری بخش سلامت IBM و شرکت RICOH بخوانید.
با مشارکت اخیر با شرکت خدمات دیجیتال ریکو USA، IBM مبنای پرینت سه بعدی آتی را درون صفحه به روزرسانیشده خود قرار داده است. به طور دقیقتر، کاربران iConnect IBM به زودی قادر خواهند بود مدلهای کالبدشناسی شبیه به زنده را به صورت سه بعدی پرینت کنند که با استفاده از دادههای تصویری پزشکی بیمار است که مستقیما از خود صفحه دریافت شده است.
طبق یافتههای موجود، نهایتا هدف ویژگی پایانه به پایانه توسعهیافته مشترک فراهم کردن دسترسی بیشتر به پرینت سه بعدی برای بخش مراقبت از سلامت است، که همه این موارد در حالی انجام میشوند که فرآیند ایجاد مدلهای کالبدشناسی پرینت شده سه بعدی ساده شده است.

نمایشگر مدل سه بعدی iConnect، عکس از IBM.

همچنین بخوانید: کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی

ارزش مدل‌های کالبدشناسی پرینت شده سه بعدی

در بخش مراقبت از سلامت، محصولات دیگری در همه زمینهها از مدلهای کالبدشناسی تا ایمپلنتهای پزشکی و راهنماهای جراحی دیده میشود. بسیاری از مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها حتی دستگاه‌های پرینت سه بعدی خود را دارند.
مدلهای کالبدشناسی به طور دقیق وقتی با فناوریهای اشعه ایکس و اسکن سه بعدی ترکیب میشوند بسیار ارزشمندتر میشوند، زیرا میتوانند جایگزینهای در دسترستر و مستقلتری برای جسد مورد تشریح فراهم کنند. با پرینت سه بعدی این مدلها و مطالعه مواردی که دارای ابزار ملموستر و زندهتری هستند، جراحان میتوانند برای جراحی‌های حساس آتی بهتر آماده شوند و درصد موفقیت در درمان و نجات دادن جان افراد را افزایش دهند.

فناوری iConnect IBM

فناوری iConnect IBM که در سال ۲۰۰۸ ایجاد شده، یک صفحه طراحی شده کاملا مبتنی بر وب است تا تامین کنندگان مراقبت از سلامت را قادر سازد تا به داده‌های تصویری پزشکی دسترسی یابند، آنها را گردآوری کنند و برای بیماران خود آنها را با همدیگر تبادل کنند. این نرم‌افزار که در هر زمانی از هر مرورگری در دسترس است، همکاری بین دکترها، گروه‌های مراقبتی دیگر و حتی گروه‌های اقتصادی طرف سوم را ساده و موثرتر می‌کند.
آلوک گوپتا، مدیر کل بخش تصویربرداری سلامت واتسون IBM توضیح میدهد: «تامینکنندگان سلامت امروزی، دادههای بالینی بیشتری را از دستگاههای بیشتر در تعداد بیشتری از بخشهای مراقبتی برای جمعیت بزرگتری کنترل میکنند».
آخرین نسخه این صفحه با چند ویژگی FDA 510(k) جدید تکمیل شده است. این نسخه شامل ابزار تقسیم‌بندی سه بعدی اختیاری جدیدی است که تامینکنندگان سلامت را قادر میسازد مدلهای کالبدشناسی سه بعدی را با استفاده از دادههای تصویری پزشکی بیمار، به صورت سادهتر ایجاد کنند. همچنین مدلهای سه بعدی را میتوان با استفاده از ابزارهای ویرایشی دیگر مثل مجسمه سازی آزاد، مجسمه سازی چندضلعی، پاک کن سه بعدی، نرمافزار پرکُن حفره و صاف کردن لبه ها اصلاح کرد.
هدف IBM و ریکو این است که این ویژگی را در آینده نزدیک توسعه بخشند تا از طریق آن تامین کنندگان مراقبت از سلامت قادر باشند مدل های کالبدشناسی را از خود صفحه به صورت سه بعدی پرینت کنند.
فناوری iConnect IBM اکنون به کاربران اجازه میدهد که پوشه هایی را برای اهداف آموزشی در دسترس قرار دهند و فایلهای PDFای برای دسته های انتخاب بخش اصلی (KO) و اسناد SR (SR) ایجاد کنند، آدرسهای ایمیل را از قبل پیکربندی کنند و تحقیقات فقط دیدنی را ایمیل کنند. همچنین نمایشگر تصاویر جهانی با قابلیت بیشتری برای اسکن‌های CT و MRI تقویت شده است.
گوپتا اضافه میکند: «فناوری iConnect IBM به عنوان صفحه قابل مقیاس‌بندی ایجاد شده که طراحی شده است تا نه تنها مدیریت بهتر و دسترسی بیشتر به داده بالینی را ممکن سازد، بلکه به عنوان یک مبنای قوی برای ابزارهای تصمیم گیری عملی و بالینی جدید عمل می‌کند. آخرین نسخه این فناوری این دیدگاه را با مثال نشان میدهد».

اشتراک گذاری داده پزشکی بیمار با استفاده از iConnect. عکس از IBM.

نرم افزار مدلسازی سه بعدی پزشکی

با در نظر گرفتن مدلسازی کالبدشناسی به عنوان یکی از پرکاربردترین بخشهای پرینت سه بعدی در بخش مراقبت از سلامت، تعدادی از محصولات نرمافزاری هدفمند در بازار وجود دارند. در مورد بخش پزشکی، یک شرکت VR که در مدلسازی سه بعدی پزشکی تخصص دارد از قبل با Logitech همکاری کرده است تا صفحه مبتنی بر VR را برای رسم و ویرایش مدلهای پزشکی سه بعدی فراهم سازد. همچنین این مدلها را میتوان به عنوان فایلهای سه بعدی خام دریافت کرد، که به معنای آن است که میتوان آنها را به صورت سه بعدی پرینت کرد یا به صورت دیجیتالی در برنامههای نرمافزاری دیگر دید.
علاوه بر آن توسع هدهنده نرمافزار پرینت سه بعدی به نام Materialise، اخیرا نرمافزار برنامهریزی سه بعدی پزشکی را با فعالیتهای قلبی-عروقی دیگر به روز کرده است. به طور دقیقتر کاربران Materialise میتوانند دستورالعملهای پیچیده انسداد مجرای دهلیزی چپ (LAAO) را در محیط سه بعدی Enlight مدلسازی کنند و ریسکهای جراحی را کاهش میدهند.
برای آخرین اخبار در خصوص پرینت سه بعدی ، به صفحه اخبار مربوط به صنعت پرینت سه بعدی مراجعه کنید. همچنین میتوانید با دنبال کردن ما در اینستاگرام و با ما در ارتباط باشید.
تصاویر موجود نشان دهنده داده‌های پزشکی بیمار است که توسط دکتر از طریق فناوری iConnect به اشتراک گذاشته شده است.

مطالب پیشنهادی